Bước đầu xây dựng quy trình chẩn đoán và theo dõi bệnh lupus ban đỏ hệ thống bằng kháng thể kháng nhân

83 August 31, 2017 2

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: đặc biệt chào mừng ngày gặp mặt liên viện hàng năm về giảng dạy và nghiên cứu miễn dịch học lần thứ 20

Trang: 22-26

Liên kết