Các hình thức chuyển biến từ các trạng thái tiền lơxêmi thành lơxêmi cấp

94 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 4-6

60 BN có tế bào non ra máu ngoại vi trong số 124 BN từ 42-89 tuổi, 111 nam và 13 nữ tại Bệnh viện Hữu Nghị từ 1985-1992. BN được theo dõi về lâm sàng và làm xét nghiệm huyết học: công thức máu ngoại vi, tập trung bạch cầu, huyết tủy đồ, hóa học tế bào, sinh thiết tủy. Sau khi có tế bào non ra máu ngoại vi bệnh diễn biến theo 4 hình thức: cụt 55%, dích dắc 23,3%, thẳng 16,7%, ngắt quãng 5%. Trong hình thức ngắt quãng có thể có một khoảng im lặng không tìm thấy tế bào blast ở máu ngoại vi. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi vì có thể tế bào non xuất hiện trở lại và bệnh sẽ kết thúc là một lơxêmi cấp.
Liên kết