Các hình thức đẻ và biến chứng do đẻ thai to của các bà mẹ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Anh Tuấn 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2009

Số: 4

Trang: 20-22

Mục tiêu: tìm hiểu mối liên quan giữa thể tích nhĩ trái (NT) và chức năng tâm trương thất trái ở người trưởng thành bình thường.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 153 người, tuổi từ 18 đến 80. Đối tượng nghiên cứu được đo các thông số của phổ Doppler qua van 2 lá và dòng tĩnh mạch phổi cũng như các thông số về thể tích NT.
Kết quả: với thông số của dòng chảy qua van hai lá, thể tích thoát máu thụ động NT (LAVpas) có tương quan nghịch vừa với vận tốc tối đa sóng đổ đầy cuối tâm trương (VA); thể tích dẫn máu (LAVcond) tương quan thuận với vận tốc tối đa sóng đổ đầy đầu tâm trương (VE), với tỷ lệ E/A và tỷ lệ VTIE/VTIA (tích phân vận tốc thời gian sóng đổ đầy đầu tâm trương/tích phân vận tốc thời gian sóng đổ đầy cuối tâm trương). Với các thông số của dòng chảy tĩnh mạch phổi, chỉ có thể tích thoát máu chủ động (LAVact) có tương quan vừa với tỷ lệ S/D (vận tốc tối đa sóng tâm thu/vận tốc tối đa sóng tâm trương) và vận tốc tối đa sóng nhĩ thu (a).
Kết luận: có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thể tích NT và chức năng tâm trương thất trái ở người trưởng thành bình thường.
 
Liên kết