Các týp gen cagA và vacA của vi khuẩn Helicobacter pylori trong ung thư dạ dày

156 August 31, 2017 2

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 14-24

Liên kết