Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng

99 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2010

Số: 4 - 5 - 6

Trang: 304-307

Liên kết