Các yếu tố nguy cơ liên quan tới nhiễm chlamydia trachomatis đường sinh dục

124 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 69-72

Đặt vấn đề: Trên thế giới, nhiễm C.trachomatis chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong số các bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mỗi năm trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới ước tính có tới 89 triệu ca nhiễm C.trachomatis. Mục đích: Khảo sát các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm C.trachomatis đườn sinh dục và vấn đề đồng nhiễm C.trachomatis ở các bệnh nhân nhiễm lậu cầu. Đối tượng và phương pháp: Xét nghiệm trên 555 bệnh nhân nam tiết dịch niệu đạo và bệnh nhân nữ tiết dịch âm đạo, chẩn đoán nhiễm C.trachomatis và lậu cầu bằng kỹ thuật PCR, phỏng vấn bệnh nhân để tìm các yếu tố nguy cơ. Các bệnh nhân đến khám tại Viện Da liễu Quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 8/2006 đến tháng 11/2006. Kết quả: Trong số 555 bệnh nhân, có 90 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là nhiễm C.trachomatis do dương tính với cả hai cặp mồi KL1-KL2 và T1-T2, chiếm tỷ lệ 16,2% và 143 bệnh nhân được khẳng định là nhiễm lậu cầu, chiếm 25,8%. Tỷ lệ nhiễm C.trachomatis cao hơn ở nhóm bệnh nhân nam so với bệnh nhân nữ, bệnh nhân nữ <25 tuổi so với ≥25 tuổi, bệnh nhân độc thân so với có gia đình, bệnh nhân nam tiết dịch đục so với tiết dịch trong, bệnh nhân nam có viêm so với không có viêm quy đầu, bệnh nhân chưa sử dụng kháng sinh so với đã sử dụng kháng sinh. Kết luận: Dùng kháng sinh làm giảm tỷ lệ dương tính C.trachomatis. Không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm C.trachomatis trong hai nhóm bệnh nhân nhiễm và không nhiễm lậu cầu.
Liên kết