Các yếu tố tiên lượng góp phần vào chỉ định tháo lồng ở trẻ nhỏ hơn hoặc bằng 24 tháng

103 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 23-29

Nc 1172 bn dưới 24 tháng tuổi bị lồng ruột tại Viện Nhi từ 1/1995-7/1999. Kết quả: Các triệu chứng lâm sàng có giá trị tiên lượng khối lồng chặt khó tháo bằng bơm không khí đại tràng gồm: tuổi ( tuổi càng nhỏ, đặc biệt dưới 4 tháng tuổi có tỷ lệ mổ cao: 30%); thời gian bị lồng ruột (sau 24 h, đặc biệt sau 48h tỷ lệ mổ là 48-51%). Thời gian xuất hiện ỉa máu sớm; hội chứng tắc ruột với phản ứng thành bụng hoặc choáng, thăm trực tràng thấy khối lồng (chỉ định mổ 100%); siêu âm: đường kính khối lồng trên 35mm, chiều dầy thành ruột lồng trên 8mm, có dịch trong ổ bụng và trong khối lồng có tỷ lệ mổ cao
Liên kết