Các yếu tố tiên lượng thất bại thở máy không xâm nhập ở bệnh nhân suy hô hấp cấp

120 August 31, 2017 1

Tác giả: Hoàng Văn Quang 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 64-67

Nghiên cứu 42 bệnh nhân suy hô hấp cấp ở người lớn điều trị bằng máy thở không xâm nhập, BN được đánh giá ở thời điểm lúc vào viện và sau 2 giờ tại Bệnh viện Thồng Nhất từ 12/2005 đến 7/2006, chia thành 2 nhóm: thành công (TC) và thất bại (TB). Thời gian thở máy ở nhóm TC là 58±24 giờ; nhóm TB 74±48 giờ; nhóm TB sớm 8±6 giờ; nhóm TB muộn 97±68 giờ. Tỷ lệ TC 35,7%, TB sớm 26%, TB muộn 38,3%. Tỷ lệ tử vong 41,9%. Nguyên nhân tử vong: viêm phổi do thở máy 22%; sốc nhiễm trùng 22%; ARDS 11%; suy đa tạng 34%; sốc tim 5,5%; tràn khí màng phổi 5,5%. Lúc vào viện cả 2 nhóm có đặc điểm lâm sàng và khí máu tương tự nhau trừ điểm Glasgow thấp hơn và Apache II cao hơn ở nhóm TB. O2 máu sau 2 giờ thở không xâm lấn giảm rõ rệt, nhóm TB không cải thiện được tình trạng nhiễm toan ban đầu. Nhóm TB không cải thiện được PaCO2, nhóm TC PaCO2 hạ thấp.
Liên kết