Các yếu tố tiên lượng viêm màng não mủ cấp trẻ em

94 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 16-21

Nghiên cứu 244 bệnh án được chẩn đoán viêm màng não mủ ở trẻ 2 tháng-15 tuổi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ 1989-1993. Bệnh nhân được chia làm 3 nhóm: khỏi, dư chứng, tử vong. Kết quả: tỷ lệ tử vong 8-23%, tỷ lệ tử vong chung ở Bệnh viện Huế là 15,98%. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh như: tuổi càng nhỏ tỷ lệ tử vong càng cao, lứa tuổi <12 tháng chiếm 79%, vào viện muộn trên 7 ngày, các triệu chứng lâm sàng nặng nề (nhiệt độ >39oC, thời gian xuất hiện hôn mê càng sớm thì tử vong càng cao), cận lâm sàng đặc hiệu.
Liên kết