Cách tính LD50 theo phương pháp behrens

75 August 31, 2017 4

Tác giả: Đỗ Trung Đàm 

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1994

Số: 3

Trang: 61-64

Khi Behrens tìm ra cách tính LD50 vào năm 1929, giới nghiên cứu thuốc đã đón nhận nó như một bảo bối quan trọng. Từ đó, các nhà khoa học đã tìm cách cải tiến phương pháp tính của Behrens. Tính đến nay, đã có rất nhiều phương pháp tính LD50. Phương pháp Behrens cũng khá phức tạp, nhưng điểm quan trọng hơn là không chính xác vì chỉ dựa chủ yếu vào 2 liều gần sát với liều LD50. Trong khoảng đó lại tính sự tăng giảm % chết tỷ lệ thuận với liều dùng. Ngày nay người ta đã chứng minh được rằng tỷ lệ chết phải tính theo probit thì mới tỷ lệ thuận với logarit của liều dùng.
Liên kết