Cải biên phương pháp Kay sửa vòng van ba lá giãn trong phẫu thuật thay van hai lá

211 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 167-170


Liên kết