Cân bằng kiềm toan và khí của máu trong các phẫu thuật ngắn hạn và thao tác chẩn đoán khi gây mê toàn thể

281 August 23, 2017 0

Tác giả: Phan Thị Hồ Hải 

Chuyên ngành: Sinh hoá

Năm: 1973

Số trang: 61 Tr.


Liên kết