Chỉ định và đánh giá kết quả mổ dùng mảnh ghép da dày tự do niệu đạo ở những bệnh nhân đã mổ tạo niệu đạo tất bại

88 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 9

Trang: 48-50

Đặt vấn đề: Cho tới nay, thiếu hụt niệu đạo trước và sau ở những BN đã mổ tạo niệu đạo nhưng thất bại là một vấn đề khó khăn vì thiếu chất liệu để tạo hình niệu đạo. Sử dụng các vạt có cuống mạch hoặc vạt tự do trong mổ đều có những ưu và nhược điểm của nó. Mục đích: Đánh giá khả năng sử dụng da dày tự do trong tạo hình niệu đạo trước và sau khi không còn bao qui đầu và da tại chỗ với chất lượng tốt; Trình bày chỉ định, kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 26 BN gồm 21 BN đã mổ chữa dị tật lỗ đái lệch thấp, 1 BN bị chấn thương mất niệu đạo trước, 4 BN hẹp niệu đạo sau, được mổ từ tháng 1/2001-6/2009 tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện 103. Kết quả: Với kỹ thuật tạo hình niệu đạo trước, 18 BN đạt kết quả tốt (81,8%), 4 BN đạt kết quả trung bình (18,2%). Trong 4 BN hẹp niệu đạo sau được mổ ở Bệnh viện 103, kết quả tốt ở 2 BN, trung bình ở 1 BN và xấu ở 1 BN (ở BN có kết quả xấu có cơ địa sẹo lồi). Kết luận: Kỹ thuật dễ thực hiện và có tỷ lệ thành công cao. Tạo hình niệu đạo bằng mảnh ghép da dày tự do nên là một kỹ thuật được chọn lựa để điều trị hẹp hay khuyết hụt niệu đạo khi không còn bao qui đầu và da tại chỗ.
Liên kết