Chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân-cánh tay:Một yếu tố dự báo xơ mỡ động mạch lan toả và biến cố tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp

83 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 10

Trang: 7-10

Liên kết