Chuyển đổi và sử dụng thống nhất các đơn vị hoá sinh quốc tế trong ngành quân y

212 August 31, 2017 0

Tác giả: Bạch Vọng Hải 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1993

Số: 3

Trang: 14-16

Liên kết