Cường độ gây độc invitro đối với tế bào ung thư và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của Zerumbon phân lập từ thân rễ gừng Zingiber zerumbet Sm vùng Tam Đảo

157 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 15-17

Nguyên liệu là thân rễ gừng Zingiber zerumbet Sm lấy tháng 8 năm 2003 tại Tam Đảo. Các cặn chiết benzen, ethylacetat và methanol có phổ kháng vi sinh vật kiểm định khá rộng, có cường độ ức chế sự phát triển của vi sinh vật khá mạnh. Zerumbon - thành phần chính của cặn chiết benzen (85%) được phân lập bằng phương pháp kết tinh chậm ở nhiệt độ thấp, có hoạt tính không những chống vi khuẩn Gram (+) B.subtillis (MIC 50 microgam/ml) nấm mốc Asp.niger (MIC 50 microgam/ml) mà còn gây độc mạnh đối với 3 dòng ung thư ở người.
Liên kết