Đặc điểm bệnh lý tuổi già

159 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Khuê 

Năm: 1994

Số: 2

Trang: 18-20

Người già cũng có thể mắc mọi bệnh như ở các lứa tuổi khác, có khác thì chỉ là tỷ lệ mắc bệnh. Khi mắc bệnh, các bệnh đó cũng theo các quy luật chung, nhưng chúng có đặc điểm riêng. Người ta thường lưu ý đến tính đa bệnh lý, tính không điển hình của triệu chứng, tính khó lường của tiên lượng, tính phức tạp của điều trị và tính lâu hồi phục sau khi mắc bệnh. Biết được các đặc điểm đó, ta có thể chăm sóc có hiệu quả hơn bệnh nhân có tuổi, ngày càng nhiều, do tuổi thọ ngày càng cao.
Liên kết