Đặc điểm dịch tễ hội chứng tăng huyết áp tại Hà Nội

20 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Anh Tuấn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 444

Trang: 204-206

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tăng huyết áp của 7.610 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, đang sống tại 27 phường/xã của 9 quận/huyện của Hà Nội. Kết quả: số huyết áp (HA) tâm thu trung bình là 121,3±20,0mmHg, số HA tâm trương trung bình là 76,3±11,7mmHg. So với số liệu điều tra dịch tễ tăng HA năm 1989-1992 thì số HA của lần điều tra này đã tăng hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tỷ lệ tăng HA chung là 16,15%, trong đó tăng HA độ 1 chiếm 10,22%; tăng HA độ 2 3,88% và tăng HA độ 3: 1,97%. Tỷ lệ mắc giữa nam và nữ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuổi càng cao thì tỷ lệ tăng HA càng tăng, đặc biệt từ 55 tuổi trở lên. Yếu tố nguy cơ có liên quan chặt chẽ với tăng HA là: chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ vòng bụng/vòng mông. Một số yếu tố liên quan không chặt với tăng HA là: hút thuốc lá, uống cà phê, stress, dùng thuốc tránh thai.
Liên kết