Đặc điểm diễn biến của bệnh lơxêmi kinh dòng hạt theo thời gian

93 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1997

Số: 9

Trang: 15-17

Nghiên cứu 24 bệnh nhân (22 nam, 2 nữ) bị Lơ xê mi kinh dòng hạt (CML) tại Bệnh viện Hữu Nghị từ 1985-1997. Theo thời gian diễn biến của một CML trải qua các giai đoạn: sớm, mạn tính, tăng tốc và Lơ xê mi (LXM) cấp. Giai đoạn sớm thường kéo dài 6-9 tháng, giai đoạn mạn tính là trước 24 tháng (>70%). Từ 24-48 tháng đa số đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Sau 48 tháng đa số chuyển thành LXM cấp. Từ 60 tháng trở đi thì 100% bệnh nhân bị CML còn sống đã biểu hiện là một LXM cấp thực sự. Tỷ lệ tử vong tăng dần lên theo thời gian và bệnh nhân bị CML hoàn toàn có thể tử vong ở giai đoạn mạn tính, tăng tốc, nhiều nhất là ở giai đoạn LXM cấp.
Liên kết