Đặc điểm độ quánh máu toàn phần ở bệnh nhân đa hồng cầu tiên phát

96 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Số: 12

Trang: 35-36

NC mối tương quan giữa số lượng hồng cầu SLHC, Hematocrit (HCT) với độ quánh máu (ĐQM )ở 15 BN đa hồng cầu tiên phát (ĐHCTP) trong quá trình điều trị có SLHC, HCT và ĐQM cao. Sau điều trị cả 3 đại lượng trên đều giảm xuống mức bình thường. HCT, SLHC và ĐQM tương quan tỷ lệ thuận với R1=0,93, R2= 0,95. R3= 0,96
Liên kết