Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 10

Trang: 25-28

 
Liên kết