Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân thuộc hội chứng tăng sinh tuỷ (MPS)

171 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 4

Trang: 21-23

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 4 bệnh gây tăng sinh tủy: lơxêmi kinh dòng hạt (LXM kinh), đa hồng cầu tiên phát, Tăng tiểu cầu tiên phát, xơ tủy vô căn. Nghiên cứu 55 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị từ 1985 đến 1998. Lách to là triệu chứng hay gặp trong các bệnh tăng sinh tuỷ trong đo LXM kinh dòng hạt và xơ tuỷ vô căn 100% trường hợp lách to, phổ biến từ độ II trở lên. Còn đa hồng cầu tiên phát và tăng tiểu cầu tiên phát ít gặp hơn, nếu lách to thì cũng chỉ ở độ I. Thiếu máu hay gặp ở LXM kinh dòng hạt, đặc biệt là trong xơ tuỷ vô căn, tăng tiểu cầu tiên phát rất ít gặp thiếu máu. Đa hồng cầu tiên phát ở giai đoạn điển hình luôn có biểu hiện thừa máu. Nhiễm trùng và xuất huyết chủ yếu ở LXM kinh dòng hạt, và một số trường hợp tăng tiểu cầu tiên phát. Các triệu chứng cao huyết áp, tím đầu chi, yếu chi... chủ yếu gặp ở đa hồng cầu tiên phát và trong một số trường hợp tăng tiểu cầu tiên phát có tăng hồng cầu và bạch cầu. LXM kinh dòng hạt, đa hồng cầu tiên phát và xơ tuỷ vô căn thường thể hiện triệu chứng lâm sàng rõ rệt, còn tăng tiểu cầu tiên phát thường thể hiện kín đáo.
Liên kết