Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có hội chứng cushing do glucocorticoid

120 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 55-59

Liên kết