Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở trẻ lupus ban đỏ hệ thống có anticardiolipin dương tính tại Bệnh viện Nhi Đồng I

84 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2: Đại hội lần II, Hội nghị Khoa học lần thứ V Thận - Tiết niệu - Sinh dục và Lọc máu trẻ em Việt Nam

Trang: 71-74

Liên kết