Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp ở 111 bệnh nhân điều trị tại BV 103

78 August 31, 2017 0

Tác giả: Đoàn Văn Đệ 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1995

Số: PB.2

Trang: 21-23

Liên kết