Đặc điểm lâm sàng và tìm hiểu các yếu tố liên quan trong bệnh rối loạn trầm cảm tuổi vị thành niên

304 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 10

Trang: 57-59

Nghiên cứu trên 40 bệnh nhân (BN) 10-19 tuổi, bị rối loạn trầm cảm, khám và điều trị tại Khoa Tâm thần, BV Nhi Trung ương từ tháng 9/2004 đến 8/2006. Tỷ lệ nam/nữ là 1/1,86, tuổi mắc bệnh trung bình: 14,08±1,39. 57,5% BN trầm cảm mức độ trung bình. Bệnh thường khởi phát từ từ với các triệu chứng cơ thể, gồm: khí sắc giảm (100%), giảm năng lượng, mệt mỏi (92,5%), mất quan tâm thích thú (100%), giảm tập trung chú ý (95%), giảm lòng tự trọng, tự tin (82,5%), rối loạn ăn (85%), rối loạn ngủ (92,5%), ý tưởng và hành vi tự sát (72,5%), thường kèm theo các rối loạn lo âu, rối loạn dạng cơ thể, hành vi né tránh... Các yếu tố liên quan là: gia đình xung đột, bố mẹ ly dị hoặc ly thân, các biến cố như áp lực học tập, chuyển trường lớp, thất bại trong kỳ thi, mất người thân..., yếu tố gia đình có người mắc các bệnh tâm thần chiếm tỷ lệ cao trong trầm cảm mức độ nặng.
Liên kết