Đặc điểm tế bào học của các bệnh nhân thuộc hội chứng tăng sinh tuỷ (MPS)

96 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 5

Trang: 18-20

Mục đích tìm ra những dấu hiệu/triệu chứng về tế bào (TB) học riêng cho mỗi bệnh và chung cho tất cả các bệnh thuộc hội chứng tăng sinh tủy (gồm 4 bệnh: lơxêmi kinh dòng hạt, đa hồng cầu tiên phát (ĐHCTP), tăng tiểu cầu tiên phát (TTCTP) và xơ tủy vô căn(XTVC)). Nghiên cứu 55 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị, từ 1985-1998. Kết quả ở máu ngoại vi của bệnh nhân bị tăng sinh tủy thường tăng số lượng bạch cầu, và thường có TB chưa trưởng thành ra máu ngoại vi. Tuy nhiên, có khác nhau về mức độ và tỉ lệ: rõ nhất là lơxêmi kinh dòng hạt, rồi đến XTVC, ĐHCTP và TTCTP. ĐHCTP luôn có tăng HC, còn LXM kinh và XTVC thường thiếu máu; TTCTP có HC bình thường. Tăng tiểu cầu cũng là 1 dấu hiệu rõ không những trong TTCTP mà còn cả trong LXM kinh và ĐHCTP. Có thể gặp mẫu tiểu cầu ở máu ngoại vị của các bệnh nhân MPS. ở tủy xương XTVC có số lượng TB tủy giảm, còn đa số, lượng TB tủy của bệnh nhân ĐHCTP và TTCTP thì bình thường. Hầu hết các bệnh nhân bị LXM kinh dòng hạt có số lượng TB tủy rất tăng. Công thức TB tủy có sự tăng sinh tỉ lệ TB dòng bạch cầu hạt và mẫu tiểu cầu khá rõ.
Liên kết