Đặc điểm tế bào học, kết quả điều trị u nang tuyến giáp bằng chọc hút kết hợp dùng thuốc

114 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 671+672

Trang: 318-321

Liên kết