Đánh giá chất lượng và tương đương sinh học của Artesunnat do Việt nam sản xuất

502 August 31, 2017 1

Tác giả: Trương Văn Như 

Năm: 2005

Số trang: 27tr.

Đánh giá chất lượng và tương đương sinh học của Artesunat do Việt Nam sản xuất. Kết quả đã xác định được các chỉ tiêu về tính chất lý học, hoá học theo tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Artesunat đã được đăng ký. Đối chiếu với tiêu chuẩn của Dược đIển Việt Nam III để có cơ sở đánh giá chất lượng về các mẫu thuốc Artesunat. Theo tiêu chuẩn cơ sở cho thấy hàm lượng Artesunat trong các mẫu viên thuốc thử M1, M2, M3, M4, M5 đều đạt yêu cầu nhưng theo Dược đIển Việt Nam III thì hàm lượng Artesunat trong các mẫu thuốc viên thử M2, M3 đạt yêu cầu (từ 98%-102%), M4 và M5 không đạt yêu cầu. Mẫu M1 sau 10 tháng, 20 tháng vẫn đạt nhưng sau 34 tháng đã giảm  98%. Về tác dụng của các mẫu thuốc Artesunat trên ký sinh trùng sốt rét P.falciparum, nồng độ ức chế phát triển của ký sinh trùng chủng nhậy và chủng kháng giữa các thuốc tương tự nhau. Sau 35 tháng nồng độ ức chế ký sinh trùng phát triển có tăng lên nhưng sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Nồng độ ức chế tối thiểu ký sinh trùng phát triển của các mẫu tương đương nhau.
Liên kết