Đánh giá chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố và hộ gia đình ở Hà Nội

68 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Anh Tuấn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 444

Trang: 199-201

Xác định mức độ ô nhiễm và các yếu tố liên quan góp phần dẫn đến ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn bán trên đường phố và tại 1.200 hộ gia đình ở Hà Nội. Kết quả: các mẫu rau sống hoặc trộn phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh. 60% số mẫu thức ăn chứa nguồn thịt ở các học dịch vụ thức ăn đường phố không đạt tiêu chuẩn vệ sinh so với 13,67% ở hộ gia đình. Mức độ ô nhiễm thức ăn đường phố cao hơn thức ăn gia đình. Các yếu tố liên quan gây nguy cơ nhiễm vi khuẩn trong thức ăn gồm: chất lượng nguồn nước, vệ sinh mặt bằng như không che đậy, bốc thức ăn, rửa thực phẩm và bát đĩa không đảm bảo. Ở tất cả các chỉ số này, dịch vụ thức ăn đường phố đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao hơn hộ gia đình.
Liên kết