Đánh giá diễn biến thời gian tác dụng phong bế thần kinh cơ của ESMERON trong gây mê với PROPOPOL và FENTANYL để phẫu thuật hàm mặt

384 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 8-9

Trang: 78-81

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng phong bế thần kinh-cơ của Esmeron trong gây mê với propopol và fentanyl để phẫu thuật hàm mặt thực hiện taị Viện RHM Hà Nội. Đối tượng: 33 bệnh nhân (tuổi 18-62: 18 nam, 15 nữ). Kết quả: Sự tiềm tàng của Esmeron ở liều 0,06mg/kg (2ED90): thời gian tiềm tàng là 25,4 giây+/-2,8, mức phong bế cực đại: 98,6 +/-1,4, Thời gian phong bế cực đại 171giây+/-26,4, thời gian tác dụng lâm sàng 33,8phút+/-11. Thời gian tác dụng ở liều duy trì 0,15mg/kg (0,5ED90): Thời gian tác dụng: 22,5+/-9,5. Kết luận: Esmeron là thuốc giãn cơ không khử cực gần đạt với yêu cầu của một thuốc giãn cơ lý tưởng
Liên kết