Đánh giá hiệu lực của 2 phác đồ thuốc sốt rét: Artesuna kết hợp Amodiaquin và Arteraquin trên bệnh nhân sốt rét do P. Falciparum chưa biến chứng tại Ninh Thuận

225 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 43-46

Liên kết