Đánh giá hiệu quả can thiệp và chi phí – hiệu quả của sử dụng võng gắn lưới tẩm hóa chất xua, diệt muỗi trong phòng chống sốt rét rừng tại tỉnh Ninh Thuận, 2005-2006

434 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Xuân Hùng 

Năm: 2007

Số trang: 52 tr.

Nghiên cứu được tiến hành trên 20.000 dân của tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng sốt rét lưu hành (SRLH) nặng để đánh giá hiệu quả can thiệp, chi phí của võng gắn lưới tẩm hóa chất diệt muỗi trong phòng chống SR rừng. Thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2004-12/2006. Kết quả: 1/Hiệu quả phòng chống SR của sử dụng võng gắn lưới tẩm hóa chất là làm giảm tỷ lệ mắc và mắc mới đối với SR lâm sàng (SRLS), ký sinh trùng (KST), lách sưng, cụ thể: tỷ lệ hiện mắc SRLS từ 11,90% giảm còn 4,03%, KST từ 22,12% giảm còn 4,10%, lách sưng từ 1,20% giảm còn 0,10%; tỷ lệ mắc mới SRLS từ 191/1000 dân/năm giảm còn 124/1000 dân/năm, KST từ 90/1000 dân/năm giảm còn 15/1000 dân/năm. Võng gắn lưới tẩm hóa chất có tác dụng giảm chỉ số hút máu của An. minimus và An. dirus cả ở trong nhà và ngoài nhà. Tỷ lệ sử dụng võng thường xuyên ở nhà và rẫy >90%. 2/ Chi phí của biện pháp sử dụng võng gắn lưới tẩm hóa chất: tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp cho số bệnh nhân mắc SR sau 2 năm ở nhóm sử dụng võng giảm nhiều hơn 67,06% so với nhóm không sử dụng võng 41,86%; chi phí cho 1 ca SR sau 2 năm can thiệp của nhóm sử dụng võng tẩm là 1,4 triệu đồng, nhóm không sử dụng võng tẩm 1,6 triệu đồng.
Liên kết