Đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật sàng lọc HIV, HCV, HBV đối với máu của người cho tại Viện Huyết học Truyền máu (1997-2002)

306 August 23, 2017 1

Tác giả: Bùi Thị Mai An 

Năm: 2004

Số trang: 120Tr.

Nghiên cứu mẫu máu của 110.530 lượt người cho máu tại Viện Huyết học Truyền máu từ 1/1/1977-1/12/2002 gồm: 40.246 mẫu máu của 40.246 lượt người cho máu chuyên nghiệp; 69.034 mẫu máu của 69.034 lượt người cho máu tự nguyện; 1.250 mẫu máu của 1.250 lượt người nhà cho máu. 976 BN bị bệnh máu và chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết luận: các kỹ thuật sàng lọc HIV, HCV, HBV đối với máu người cho đã đem lại hiệu quả cao trong đảm bảo an toàn truyền máu phòng lây nhiễm HIV, HCV, HBV qua đường truyền máu. Triển khai thêm một số kỹ thuật mới bổ sung cho các kỹ thuật sàng lọc HIV, HCV, HBV hiện hành sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng an toàn truyền máu phòng lây nhiễm HIV, HCV, HBV qua đường truyền máu.
Liên kết