Đánh giá hiệu quả điều trị của CV8 tại một xã sốt rét lưu hành nặng thuộc miền trung Việt Nam

464 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Số trang: 35tr.

Nghiên cứu tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nhằm đánh giá hiệu quả biện pháp điều trị sốt rét bằng CV8 tại đây. Kết quả cho thấy biện pháp áp dụng điều trị sốt rét bằng CV8 thông qua phát hiện thụ động (người có sốt) và phát hiện chủ động (tất cả người mang ký sinh trùng sốt rét), kết hợp cấp thuốc tự điều trị cho nhóm dân đi rừng, ngủ rẫy có hiệu quả cao. Sau 2 năm áp dụng tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét trong xã giảm từ 10,1% xuống 0,6%.
Liên kết