Đánh giá hiệu quả điều trị của cyclophosphamid + dexamethasone và các yếu tố tiên lượng nặng trên bệnh nhân tự độc thuốc diệt cỏ paraquat tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

94 August 31, 2017 0

Năm: 2013

Số: 3

Trang: 50-62


Liên kết