Đánh giá hiệu quả điều trị tại chỗ di căn âm đạo đơn thuần trong bệnh lý nguyên bào nuôi do thai nghén tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong giai đoạn 1991-200

260 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 28-31

Liên kết