Đánh giá hiệu quả điều trị tại chỗ di căn âm đạo đơn thuần trong bệnh lý nguyên bào nuôi do thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong giai đoạn 1991-2000

254 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 28-31

Đặt vấn đề: Bệnh lý nguyên bào nuôi do thai nghén rất thường gặp ở Việt Nam. Hiện nay, có 3 cách điều trị tại chỗ các khối di căn âm đạo, tuy nhiên hiệu quả của từng phương pháp lại chưa có nghiên cứu nào đề cập tới. Mục đích: Đánh giá hiệu quả từng phương pháp điều trị và đề xuất phác đồ điều trị tại chỗ di căn âm đạo đơn thuần. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu có phân tích 56 bệnh án có chẩn đoán di căn âm đạo đơn thuần, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn từ 1991-2000. Loại trừ các trường hợp di căn ở nơi khác ngoài âm đạo. Kết quả: Đa số các trường hợp bóc nhân đều được chỉ định khi kích thước nhân di căn <1,5cm. Trong 22 ca được bóc nhân, có 19 ca lấy trọn khối di căn, 1 ca sau bóc nhân bị rò niệu đạo-âm đạo, 2 ca tái phát sau bóc nhân. Chỉ định tiêm nhân khi nhân di căn có kích thước từ 1,5-3cm và ở các vị trí khó bóc nhân. Trong 26 ca được tiêm nhân, có 22 ca thành công (84,62%), 4 ca thất bại. Đa số các trường hợp chỉ định tia xạ vì nhân di căn to >4cm. Trong 8 ca được tia xạ có 6 ca thành công (75%), 2 ca thất bại (25%), 2 ca này sau tia xạ nhân to hơn nên phải chuyển phương pháp khác. Kết luận: Phương pháp tiêm nhân, bóc nhân và tia xạ có tỉ lệ thành công và thất bại tương ứng là 84,62% và 15,38%, 86,36% và 13,64%, 75% và 25%.
Liên kết