Đánh giá hiệu quả và tính an toàn Atanercept phối hợp với Methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp

1930 December 07, 2017 20

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 1

Tập: 856

Trang: 2-4

Liên kết