Đánh giá kết quả điều trị 40 trẻ tuổi vị thành niên bị rối loạn trầm cảm.

325 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 5

Trang: 30-33

Đặt vấn đề: Tuổi vị thành niên là lứa tuổi có nhiều biến động về tâm sinh lý, do đó rối loạn trầm cảm ở trẻ em có những nét đặc thù riêng và đa dạng như rối loạn hành vi, tăng hoạt động, cáu gắt,.. Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả điều trị rối loạn trầm cảm ở 40 trẻ tuổi vị thành niên. Đối tượng và phương pháp: Mô tả tiến cứu 40 trẻ từ 10-19 tuổi được chẩn đoán rối loạn trầm cảm, điều trị tại Khoa Tâm thần- Bệnh viện Nhi Trung ương từ 9/2004-8/2007. Kết quả: Có 2 loại trầm cảm: trầm cảm nội sinh 45%, trầm cảm liên quan đến các yếu tố tâm lý lứa tuổi 55%. Mức độ trầm cảm nặng chiếm 32,5%, vừa 62,5%, nhẹ 5%. Thời gian theo dõi trên 2 năm chiếm 30%, từ 1-2 năm 30%, từ 6-12 tháng 37,5%, dưới 6 tháng 2,5%. Thời gian điều trị: dưới 6 tháng chiếm 42,5%, từ 6-12 tháng 25%, trên 12 tháng 32,5%. Phương pháp điều trị bao gồm liệu pháp tâm lý 87,5%, thuốc chống trầm cảm 97,5%, thuốc điều chỉnh cảm xúc 62,5%, các thuốc hỗ trợ khác 32,5%, chuyển cơ sở điều trị 5%. Kết quả ổn định chiếm 57,5%, thuyên giảm 25%, chưa ổn định 12,5%, tái phát 5%. Trên 90% số bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng trầm cảm, trong đó ý tưởng và hành vi tự sát hoàn toàn hết. Các rối loạn khác kèm theo như rối loạn quan hệ xã hội, hành vi né tránh, rối loạn lo âu và rối loạn dạng cơ thể đã cải thiện 91%. Kết luận: Hiệu quả của việc điều trị tốt, đặc biệt trầm cảm liên quan đến các yếu tố tâm lý lứa tuổi, 65% số trẻ đã cải thiện kết quả học tập sau khi điều trị, 32,5% không cải thiện và có 1 trẻ phải nghỉ học.
Liên kết