Đánh giá kết quả điều trị bệnh u lympho ác tính không Hodgkin bằng phác đồ Chop và phác đồ DHAP

104 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Trung Chính 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 35-40

Liên kết