Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân về phương pháp an thần tỉnh do bệnh nhân tự điều khiển (PCS) bằng Propofol trong phẫu thuật nhổ răng khôn

491 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: 10

Trang: 31-34

Mục tiêu: đánh giá mức hài lòng của bệnh nhân (BN) về phương pháp PCS sử dụng propofol trong phẫu thuật nhổ răng khôn.
Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, tiến hành trên 70 BN nhổ răng khôn, tuổi 18-50, ASA: I, II tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Hà Nội. Nhóm PCS (n=35): an thần liều đầu 20mg propofol, kết hợp gây tê tại chỗ lidocain 2% có epinephrine 1/100 000, liều bolus 20mg, thời gian trơ 1 phút. Nhóm gây tê tại chỗ (n=35): bằng lidocain 2% có epinephrine 1/100,000. Phương pháp đánh giá: thang điểm VAS về mức độ đau, độ hài lòng của BN sau phẫu thuật từ, sự mong muốn được áp dụng PCS lần sau.
Kết quả: nhóm PCS có mức không đau là 74,3% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm gây tê (28,6%) (p<0,001), nhóm PCS mức độ rất hài lòng là 94,3% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm gây tê (31,4%) (p<0,001), nhóm PCS muốn được áp dụng lần sau là 94,3% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm gây tê (60%) (p<0,001).
Kết luận: dưới tác dụng an thần của propofol, BN có mức độ hài lòng với phẫu thuật ở nhóm PCS cao hơn nhóm gây tê.

Liên kết