Đánh giá quá trình phục hồi trên bệnh nhân liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh được điều trị bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp với điện châm qua phản xạ nháy mắt (BLINK-RÈLEX)

232 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 3

Trang: 22-25

 
Liên kết