Đánh giá tác dụng trên tim - tuần hoàn của phương pháp PCS (Patient-Controlled sedation) bằng propofol trong phẫu thuật nhổ răng khôn

678 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 29-31

Mục tiêu: đánh giá tác dụng trên tim-tuần hoàn của phương pháp PCS bằng propofol trong phẫu thuật nhổ răng khôn.
Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng trên 70 bệnh nhân (BN) chia làm 2 nhóm, tuổi 18-50, ASA I II. Nhóm PCS: an thần liều đầu 20mg propofol, kết hợp gây tê tại chỗ lidocain 2% có epinephrin 1/100.000, liều bolus 20mg, thời gian trơ 1 phút. Nhóm gây tê tại chỗ: bằng lidocain 2% có epinephrin 1/100.000. Chỉ số tần số tim – tuần hoàn được đánh giá tại các thời điểm T­­­­­­­­­0: trước 5 phút; T1: 1 phút sau an thần; T2: 5 phút; T3: 10 phút; T4: 15 phút; T5: 20 phút; Tx: xuất viện.
Kết quả: tại T­­­­­­­­­0 các chỉ số tần số tim (TST), huyết áp động mạch (HAĐM) ở hai nhóm tương đương nhau (p>0,05). So với nhóm gây tê tại chỗ, nhóm PCS chỉ số TST và HAĐM thấp hơn có ý nghĩa thống kê tại T1 đến Tx (p<0,01; p<0,05). Trong đó TST, HAĐM của nhóm PCS trong giới hạn bình thường, ổn định hơn nhóm gây tê.
Kết luận: dưới tác dụng an thần tỉnh của propofol, nhóm PCS có TST và HAĐM trong giới hạn bình thường và ổn định hơn nhóm gây tê tại chỗ.
Liên kết