Đánh giá thực trạng sử dụng Ciprofloxacin tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

388 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Văn Tuấn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 103-107


Liên kết