Đánh giá tình hình thực hiện quy định cấm hút thuốc lá/thuốc lào ở nơi làm việc và nơi công cộng giai đoạn 2000-2010

155 August 31, 2017 0

Tác giả: Lương Ngọc Khuê 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2011

Số: 3

Trang: 35-39

Mục tiêu: mô tả các văn bản quy định cấm hút thuốc ở nơi làm việc và nơi công cộng; mô tả mức độ triển khai ở các cơ quan, đơn vị; phân tích thuận lợi và khó khăn khi thực hiện.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả, kết hợp phân tích định tính. Đối tượng gồm các báo cáo, số liệu sẵn có; đại diện các ban ngành, cơ quan ở tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện và xã. Tiến hành tháng 5/2010.
Kết quả: đã có những bước tiến đáng kể trong việc ban hành các quy định và thực thi môi trường không khói thuốc tại nước ta. Tuy nhiên, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc tại nơi làm việc là 55,9%; tỷ lệ người dân nhìn thấy người hút thuốc lá (HTL) trên các phương tiện giao thông công cộng là 53,3%. Tỷ lệ người nhìn thấy việc HTL tại cơ sở y tế là 23,6%, cơ quan nhà nước: 38,7%, trường đại học 54,3%, nhà hàng 84,9%.
Kết luận: việc thực thi môi trường không khói thuốc tốt nhất là khu vực trong nhà của các trường học, cơ sở y tế, cơ quan nhà nước, rạp chiếu phim và còn rất hạn chế ở các quán bar, nhà hàng, quán ăn, bến tàu xe, trong khuôn viên của các cơ quan đơn vị. Việc giám sát và xử lý vi phạm chưa thực hiện nghiêm làm hạn chế kết quả thực hiện.

Liên kết