Đánh giá tình trạng bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh vào điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong 3 năm từ năm 2008-2010

101 December 07, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 1

Tập: 802

Trang: 7-10

Liên kết