Đánh giá tương đương sinh học chế phẩm hai thành phần amoxicilin và acid clavulanic

271 August 31, 2017 2

Tác giả: Trần Tử An 

Năm: 2006

Số trang: 79 tr.

Nghiên cứu trên 12 người tình nguyện nam khoẻ mạnh tuổi từ 20-25 tuổi trong 2 giai đoạn cách nhau 7- 14 ngày. Mỗi giai đoạn các đối tượng được uống viên Vigentin 625mg hoặc viên Augmentin 625mg đều chứa hai thành phần Amoxicilin và Acid Clavulanic. Các mẫu máu sẽ được lấy ở 11 thời điểm sau khi uống thuốc là: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 240, 300, và 420 phút để xây dựng đường cong dược động học và đánh giá tương đương sinh học của 2 thuốc. Kết quả đã xây dựng được 1 quy trình kỹ thuật phân tích định lượng đồng thời amox và clav trong huyết tương. Đánh giá tương đương sinh học của viên Vigentin 500/125 mg do xí nghiệp dược phẩm trung ương 1 sản xuất so với viên Augmentin 500/125 mg của SmithKline Beecham cho thấy 2 chế phẩm có tương đương sinh học như nhau.
Liên kết