Đánh giá việc quản lý ngoại trú bệnh nhân bị bệnh máu tại khoa huyết học - truyền máu (1987-2001)

93 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 5

Trang: 66-69

Nghiên cứu 405 BN bị bệnh lý máu tại Bệnh viện Hữu Nghị từ 1987-2001. Kết quả: hầu hết các nhóm bệnh bị bệnh máu và cơ quan tạo máu đều có thể và cần thiết được quản lý ngoại trú, đặc biệt là các nhóm bệnh đa hồng cầu tiên phát, tăng tiểu cầu tiên phát, lơxêmi kinh dòng hạt, xơ tuỷ tiên phát, u lympho ác tính, thiếu máu huyết tán, hội chứng rối loạn sinh tuỷ. Một số bệnh lý như đa hồng cầu tiên phát, tăng tiểu cầu tiên phát nếu thực hiện việc quản lý ngoại trú tốt thì có thể giảm được số lần vào viện, hạn chế được biến chứng và vẫn duy trì được đời sống bình thường.
Liên kết