Đáp ứng miễn dịch tế bào ở bệnh nhân sốt rét nặng do P.Falciparum kháng thuốc và kết quả điều trị bằng phối hợp Quinin+SMP+Thymogen

177 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 8

Trang: 8-11

52 bệnh nhân sốt rét nặng do p.faciparum, chia thành 2 nhóm: nhóm I: 26 bệnh nhân điều trị phối hợp Quinin-SMP-Thymogen. Nhóm II: 26 bệnh nhân (nhóm chứng) không được dùng Thymogen. Kết quả: trong sốt rét nặng có sự suy giảm đáp ứng miễn dịch tế bào. Thymogen góp phần làm tăng đáp ứng miễn dịch so với trước điều trị. Thymogen góp phần cắt sốt, làm sạch kí sinh trùng và thoát hôn mê nhanh hơn sau 2 ngày điều trị so với nhóm chứng. Thymogen cũng góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong trong sốt rét nặng so với nhóm chứng.
Liên kết